Faisnéis Thábhachtach

Bullaitín Nuashonraithe faoin Tionscadal Nollaig 2020

I gcomhréir le srianta agus comhairle reatha Covid-19, cuireadh comhairliúchán poiblí ar líne ar siúl i Meitheamh 2020, a chuir torthaí an staidéir ar shrianta agus na roghanna scéime i láthair a sainaithníodh mar chuid de Chéim 2 – Roghnú na Rogha. Tá an comhairliúchán poiblí dúnta anois ach is féidir an bróisiúr comhairliúcháin ar roghanna an bhealaigh a íoslódáil, áfach, tríd an láithreán gréasáin seo.

Tá an chéim dheiridh de Chéim 2 bainte amach ag an tionscadal faoi láthair agus tá súil leis go roghnófar an Rogha Conair Bhealaigh i Ráithe 1 2021. A luaithe a roghnófar é, socrófar imeacht taispeána chun an Rogha Conair Bhealaigh a chur i láthair, agus chun aiseolas an phobail a lorg. Fógrófar sonraí faoin Rogha Conair Bhealaigh agus dáta an imeachta seo a bheidh ag teacht aníos ar an láithreán gréasáin seo.

Leanfaidh an Fhoireann Tionscadail ag dul i ngleic le haon cheisteanna faoin tionscadal ar an nguthán nó ar ríomhphost trí na sonraí teagmhála a chuirtear ar fáil ar an leathanach ‘Teagmháil a Dhéanamh Linn’ den láithreán gréasáin.

Ní leanfar ar aghaidh le haon phríomhchinntí tionscadail a dhéanamh óna dteastaíonn ionchur nó aiseolas ón bpobal go dtí gur féidir linn idirchaidreamh díreach a dhéanamh trí thaispeáint phoiblí phleanáilte na Rogha Conair Bhealaigh.

Tuigim

Próiséas Pleanála agus Dearadh

Táimid ag obair i gcomhphárit le:

Partner Logo
Project Ireland 2040 Logo
Partner Logo
Transport Infrastructure Ireland
Atkins Black Logo