Faisnéis Thábhachtach

Bullaitín Nuashonraithe faoin Bealtaine 2021

Ar aon dul leis na srianta agus an chomhairle reatha maidir le COVID-19, reáchtálfar taispeántas poiblí ar líne ag cur torthaí Chéim 2 - An Roghnúchán i láthair ón 26 Bealtaine go dtí an 4 Meitheamh 2021.

Tá Roghnúchán Chéim 2 críochnaithe agus tá an Rogha Is Fearr Roghnaithe. Tá an Imeacht Taispeántais Phoiblí dúnta anois ach leanfar leis an fhaisnéis chúlra agus na tuairiscí mionsonraithe a bheith ar fáil le híoslódáil ón leathanach Comhairliúcháin Phoiblí faoin dtáb Imeacht Taispeána Poiblí.

Leanfaidh an Fhoireann Tionscadail ag tabhairt aghaidh ar aon cheisteanna faoin tionscadal ar an bhfón nó ar r-phost, agus tá á sonraí teagmhála ar fáil ar an leathanach ‘Déan Teagmháil Linn’ ar an suíomh gréasáin.

Mar gheall ar go bhfuil srianta COVID-19 fós i bhfeidhm, táimid ag iarraidh go mbeidh an pobal ag glacadh páirte in imeacht taispeántais ar líne a mbeifear in ann rochtain a fháil air ón suíomh gréasáin seo.

Tuigim

Comhairliúchán Poiblí

@@data.about.what.text

@@data.about.what.date

@@data.about.what.desc

@@data.about.what.heading

@@data.home.option.heading


@@data.home.option.desc1

@@data.home.option.desc2

@@data.home.option.desc3

@@data.home.option.desc4

@@data.home.option.desc5

Príomhchritéir mheasúnaithe le haghaidh na Roghanna Conaire Bealaigh

  • Geilleagar
  • Inrochtaineacht agus Cuimsiú Sóisialta
  • Sábháilteacht
  • Comhtháthú
  • An comhshaol
  • Gníomhaíocht Choirp

Íoslódáil ár Léarscáil den Rogha Is Fearr


Tá léarscáil mhionsonraithe den Rogha is Fearr ar fáil le híoslódáil.

Íoslódáil an Léarscáil

Íoslódáil ár mBróisiúr faoin Rogha Is Fearr


Tá bróisiúr ina leagtar amach an Rogha is Fearr ar fáil le híoslódáil.

Íoslódáil Bróisiúr

Táimid ag obair i gcomhphárit le:

Partner Logo
Project Ireland 2040 Logo
Partner Logo
Transport Infrastructure Ireland
Atkins Black Logo