Faisnéis Thábhachtach

Bullaitín Nuashonraithe faoin Bealtaine 2021

Ar aon dul leis na srianta agus an chomhairle reatha maidir le COVID-19, reáchtálfar taispeántas poiblí ar líne ag cur torthaí Chéim 2 - An Roghnúchán i láthair ón 26 Bealtaine go dtí an 4 Meitheamh 2021.

Tá Roghnúchán Chéim 2 críochnaithe agus tá an Rogha Is Fearr Roghnaithe. Tá an Imeacht Taispeántais Phoiblí dúnta anois ach leanfar leis an fhaisnéis chúlra agus na tuairiscí mionsonraithe a bheith ar fáil le híoslódáil ón leathanach Comhairliúcháin Phoiblí faoin dtáb Imeacht Taispeána Poiblí.

Leanfaidh an Fhoireann Tionscadail ag tabhairt aghaidh ar aon cheisteanna faoin tionscadal ar an bhfón nó ar r-phost, agus tá á sonraí teagmhála ar fáil ar an leathanach ‘Déan Teagmháil Linn’ ar an suíomh gréasáin.

Mar gheall ar go bhfuil srianta COVID-19 fós i bhfeidhm, táimid ag iarraidh go mbeidh an pobal ag glacadh páirte in imeacht taispeántais ar líne a mbeifear in ann rochtain a fháil air ón suíomh gréasáin seo.

Tuigim

Nuacht agus Fógra

Arna chur suas 25 Bealtaine 2021

Scéim an N25 ó Phort Láirge go dtí an Gleann Mór - An Rogha is Fearr Imeacht Taispeántais Phoiblí An 26 Bealtaine go dtí an 4 Meitheamh

Arna chur suas 1 Bealtaine 2020

Bullaitín maidir leis an bpróiseas comhairliúcháin le linn srianta COVID-19

Posted 8 Oct 2019

N25 Waterford to Glenmore Contract Signing

Posted 8 Oct 2019

Presentation to public representatives 2nd October 2019

Arna chur suas 1 Meitheamh 2020

Scéim N25 ó Phort Láirge go dtí An Gleann Mór, Roghanna Conaire Bealaigh, Comhairliúchán Poiblí uimh. 1, Meitheamh 2020

Arna chur suas 1 Meitheamh 2020

Scéim N25 ó Phort Láirge go dtí An Gleann Mór, Cur síos ar Chonair an Bhealaigh

Táimid ag obair i gcomhphárit le:

Partner Logo
Project Ireland 2040 Logo
Partner Logo
Transport Infrastructure Ireland
Atkins Black Logo